espa-banner
  /  Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑΣΟΥ Ο.Ε» με Α.Φ.Μ. 801131663, που εδρεύει στην Ξάνθη Αγ. Ελευθερίου 4 του Δήμου Ξάνθης με υποκατάστημα στην Σκάλα Ποταμιάς Θάσου Τ.Κ.: 64004 (εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η επιχείρηση»).
Εmail Επικοινωνίας για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα: stay@kyvo.gr
Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αφορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Επιχείρηση ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδας της https://kyvo.gr/

 1.  Δικαιώματα των Υποκειμένων
  1.  Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Επιχείρηση.
  2.  Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
  3.  Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Επιχείρησης.
  4.  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  5.  Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.
 2. Τρόπος άσκησης Δικαιωμάτων
  1. Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email προς την Επιχείρηση.
 3. Καταγγελία
  1. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 4. Δεδομένα που συλλέγονται
  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Εταιρική Επωνυμία
  3. Τηλέφωνο
  4. Email (εάν αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα)
  5. Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς καταχωρούνται στην ιστοσελίδα μας και δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν προηγουμένως.
 5. Επεξεργασία Δεδομένων Ανηλίκων
  1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεση του.
  2. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών η επεξεργασία της ανωτέρω παραγράφου είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 6. Σκοποί Επεξεργασίας
  1. Η δυνατότητα κατάρτισης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η ενημέρωση των πελατών για μελλοντικές προσφορές, η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις και η προστασία των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης.
 7. Νομική Βάση
  1. Η σύμβαση παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών, η προστασία του εννόμου συμφέροντος μας για ορθή εκτέλεση της σύμβασης παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών, η συγκατάθεση σας (για ενημερωτικά σημειώματα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ.), και η συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις μας (φορολογική νομοθεσία).
 8. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης των Δεδομένων
  1. Έως 5 χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την εταιρεία.
 9. Αποδέκτες
  1. Εργαζόμενοι της εταιρείας και εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: νομικός σύμβουλος, λογιστής και προσωπικό τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας).
  2. Δεν γίνεται διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους για κανέναν εμπορικό σκοπό.
 10. Διαβίβαση σε τρίτη χώρα
  1. Δεν γίνεται διαβίβαση σε τρίτη χώρα.
 11. Cookies
  1. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.
  2. Τι είναι τα cookies;
   1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
  3. Ο σκοπός της χρήσης των cookies
   1. Η παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η διεξαγωγή βελτιώσεων
   2. Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας
   3. Ο εντοπισμός των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη
   4. Χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα-πόλη
   5. Λειτουργικό Σύστημα/Είδος συσκευής
  4. Ποια υπηρεσία cookies χρησιμοποιούμε:
   1. Google Analytics (GA)
  5. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη περιήγηση.
  6. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
  7. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.
  8. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
  9. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας πατώντας εδώ.
  10. Πώς να ελέγχετε τα cookies
   1. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
   2. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org
   3. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους περιηγητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies
Μετάβαση στο περιεχόμενο